Navigation | Page content | Additional information

Page content

Messe Berlin worldwide

Languages

Slovakia

Základné informácie

image

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Služby vystavovateľom

Služby

 • informácie o veľtrhoch, organizácii a podmienkach účasti
 • prenájom plochy

Poradenstvo ohľadom

 • plánovania a organizácie účasti
 • propagácie
 • realizácie stavby stánku
 • vrátenia DPH
 • prekladov
 • trhových informácií pre relevantné odvetvie
 • tlačových služieb a public relations
 • organizácie tlačových konferencií
 • organizácie podujatí
 • zabezpečenia ubytovania a organizácie cesty

Služby návštevníkom

 • informácie o veľtrhoch a sprievodných podujatiach
 • predaj vstupeniek za zvýhodnenú cenu
 • poradenstvo pri zabezpečení ubytovania a organizácie cesty
 • informácie o meste Berlin

Služby médiám

 • tlačové informácie
 • tlačové konferencie
 • tlačové fotografie
 • cesty zástupcov médií